<listing id="v1rdl"><ins id="v1rdl"><span id="v1rdl"></span></ins></listing>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><listing id="v1rdl"></listing></strike></var>
<cite id="v1rdl"><video id="v1rdl"></video></cite>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><thead id="v1rdl"></thead></strike></var> <menuitem id="v1rdl"></menuitem>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><listing id="v1rdl"></listing></strike></var>
<cite id="v1rdl"><video id="v1rdl"><thead id="v1rdl"></thead></video></cite>
<var id="v1rdl"></var><var id="v1rdl"></var>
<cite id="v1rdl"></cite>
今天是:
您的位置:首页 >政务安徽福彩官网_首页>政务安徽福彩官网_首页 >> 正文内容

热点资讯

海盐县教育局关于公布海盐县2019年中小学生体质健康状况的通知

来源:基教科 作者:基教科 发布时间:2020-04-02 14:38:00 点击: 【字体: 【打印正文】

各中小学:
  为贯彻落实《教育部关于印发<国家学生体质标准>(2014年修改)的通知》精神,进一步加强学校体育工作,增强青少年体质,切实提高学生体质健康水平,根据省教育厅《关于建立学生体质健康状况通报制度的通知》要求,现就2019年海盐县中小学生体质健康测试成绩予以公布(见附件)。 

2019年12月25日

 

附件:浙江省中小学生体质健康测试成绩汇总表

公布单位:海盐县教育局            公布日期:2019年12月25日

序号

学校名称

测  试  年  级

在  籍  学  生  数

测  试  学  生  数

国家学生体质健康测试情况

备注

优秀(%)

良好(%)

及格(%)

优良率(%)

总达标率(%)

近视率(%)

1

元济高级中学

1~3

1584

1520

14.6

44.1

39.1

58.7

97.8

74.90


2

海盐高级中学

1~3

2374

2280

19.78

47.28

32.06

67.06

99.12

86.24


3

第二高级中学

1~3

971

944

11.76

41

45.23

52.76

97.99

88.56


4

海盐理工学校

1~3

2776

2607

3.95

26.12

61.64

30.07

91.71

77.79


5

海盐商贸学校

1~3

1748

1748

3.37

31.52

62.24

34.89

97.13

64.07汇总

1~3

9453

9099

10.39

37.01

48.88

47.40

96.28

77.91


1

武原中学

7~9

1886

1848

8.3

31.4

58.7

39.70

98.40

69.00


2

博才实验学校

7~9

750

750

19.9

44.7

33.4

64.60

98.00

71.40


3

实验中学

7~9

1548

1548

17

38.5

42.4

55.50

97.90

50.10


4

行知中学

7~9

1058

1058

24.48

38.66

35.26

63.14

98.40

58.87


5

秦山中学

7~9

460

460

13.91

42.61

39.78

56.52

96.30

65.87


6

澉浦中学

7~9

291

290

13.1

48.9

38

62.00

100.00

62.40


7

通元中学

7~9

894

855

25.2

50.5

23.3

75.70

99.00

44.00


8

石泉中学

7~9

356

356

25.21

35.18

35.67

60.39

96.06

69.10


9

滨海中学

7~9

1404

1404

19

34.7

44

53.70

97.70

60.00


10

元通中学

7~9

598

581

8.7

34.9

53.5

43.60

97.10

71.78


11

沈荡中学

7~9

624

618

13.9

33.4

52.6

47.30

99.90

54.00


12

于城中学

7~9

412

412

15

31

48

46.00

94.00

63.00


13

百步中学

7~9

934

934

9.96

34.37

52.14

44.33

96.47

72.59


14

北原学校

7~9

124

124

18.1

34.7

41.9

52.80

94.70

65.30汇总

7~9

11339

11238

15.93

37.02

43.80

53.53

97.80

61.64


1

向阳小学

1~6

2904

2890

69.8

23.8

6.2

93.60

99.80

32.60


2

实验小学

教育集团

1~6

3019

3006

63.63

23.12

13.25

86.75

100.00

47.30


3

天宁小学

1~6

1177

1177

43.59

31.86

23.53

75.45

98.98

49.60


4

三毛小学

1~6

1334

1329

46.27

34.46

18.21

80.73

98.94

44.28


5

行知小学

1~6

1075

1042

15.4

43.9

40

59.30

99.30

33.70


6

城西小学

1~6

1327

1307

21.95

44.44

32.2

66.39

98.59

24.40


7

官堂小学

1~6

778

711

21.59

48.84

27.89

70.43

98.32

20.50


8

秦山小学

1~6

565

564

50

30.14

19.33

80.14

99.47

23.50


9

澉浦小学

1~6

324

321

30.84

45.48

23.05

76.32

99.37

33.02


10

六里小学

1~6

564

556

34.35

37.59

26.62

71.94

98.56

41.72


11

通元小学

1~6

1475

1475

15.00

53.00

32.00

68.00

100.00

22.00


12

石泉小学

1~6

844

844

16.7

42.7

38.6

59.40

98.00

36.10


13

滨海小学

1~6

2067

2067

50.22

32.37

16.16

82.59

98.75

20.22


14

西塘桥小学

1~6

975

975

30.87

38.26

29.44

69.13

98.57

45.54


15

元通小学

1~6

1336

1336

36.8

44.7

17.8

81.50

99.30

17.50


16

沈荡小学

1~6

1029

1029

37.9

41.9

20.2

79.80

100.00

39.50


17

于城小学

1~6

1085

1078

25.05

35.06

38.78

60.11

98.89

14.60


18

百步小学

1~6

1123

1123

29.6

45.9

23.4

75.50

98.90

36.70


19

齐家小学

1~6

446

446

55.38

31.84

12.78

87.22

100.00

39.69


20

横港小学

1~6

1319

1319

12.13

39.6

46.2

51.73

97.93

60.05


21

北原学校

1~6

278

278

28.1

37.1

34.8

65.20

100.00

49.30汇总

1~6

25044

24873

39.82

36.18

23.21

76.01

99.21

34.69


 

浙江省中小学生体质健康测试成绩五年级汇总表

公布单位:海盐县教育局                 公布日期:2019年12月25日

序号

学校名称

测  试  年  级

在  籍  学  生  数

测  试  学  生  数

国家学生体质健康测试情况

优秀(%)

良好(%)

及格(%)

优良率(%)

总达标率(%)

备注

1

向阳小学

5

298

298

56.38

29.19

14.43

85.57

100.00


2

实验小学

教育集团

5

435

435

52.41

32.41

14.94

84.83

99.77


3

天宁小学

5

205

205

42.93

27.80

25.85

70.73

96.59


4

三毛小学

5

221

221

15.38

49.32

32.13

64.71

96.83


5

行知小学

5

186

186

3.76

37.63

57.53

41.40

98.92


6

城西小学

5

222

222

15.32

50.90

32.88

66.22

99.10


7

官堂小学

5

95

95

31.58

45.26

23.16

76.84

100.00


8

秦山小学

5

104

104

38.46

32.69

26.92

71.15

98.08


9

澉浦小学

5

50

50

40.00

46.00

14.00

86.00

100.00


10

六里小学

5

96

96

23.96

40.63

33.33

64.58

97.92


11

通元小学

5

236

236

8.05

53.81

38.14

61.86

100.00


12

石泉小学

5

142

142

13.38

49.30

36.62

62.68

99.30


13

滨海小学

5

406

406

53.69

30.30

15.52

83.99

99.51


14

西塘桥小学

5

90

90

27.78

37.78

33.33

65.56

98.89


15

元通小学

5

231

231

37.66

46.75

15.15

84.42

99.57


16

沈荡小学

5

193

193

44.04

39.38

16.58

83.42

100.00


17

于城小学

5

161

161

26.09

33.54

39.13

59.63

98.76


18

百步小学

5

178

178

41.01

41.57

16.85

82.58

99.44


19

齐家小学

5

67

67

55.22

35.82

7.46

91.04

98.51


20

横港小学

5

200

200

14.50

48.50

36.50

63.00

99.50


21

北原学校

5

59

59

61.02

25.42

13.56

86.44

100.00


22 

汇总

5

3875

3875

34.63

39.17

25.34

73.81

99.15


 

浙江省中小学生体质健康测试成绩七年级(按生源地统计)汇总表

公布单位:海盐县教育局                  公布日期:2019年12月25日

序号

学校名称

测  试  年  级

在  籍  学  生  数

测  试  学  生  数

国家学生体质健康测试情况

优秀(%)

良好(%)

及格(%)

优良率(%)

总达标率(%)

备注

1

向阳小学

7

286

275

13.09

38.91

46.18

52.00

98.18


2

实验小学

教育集团

7

439

429

12.59

35.90

50.58

48.48

99.07


3

天宁小学

7

254

235

16.60

35.32

46.38

51.91

98.30


4

三毛小学

7

224

213

18.31

33.80

45.54

52.11

97.65


5

行知小学

7

238

225

21.33

40.44

36.44

61.78

98.22


6

城西小学

7

201

183

10.93

38.25

47.54

49.18

96.72


7

官堂小学

7

83

78

14.10

39.74

44.87

53.85

98.72


8

秦山小学

7

103

97

10.31

49.48

38.14

59.79

97.94


9

澉浦小学

7

72

68

10.29

50.00

39.71

60.29

100.00


10

六里小学

7

106

95

11.58

46.32

41.05

57.89

98.95


11

通元小学

7

249

233

8.58

53.22

36.48

61.80

98.28


12

石泉小学

7

132

119

12.61

33.61

46.22

46.22

92.44


13

滨海小学

7

327

308

13.96

35.39

43.51

49.35

92.86


14

西塘桥小学

7

135

132

12.88

36.36

45.45

49.24

94.70


15

元通小学

7

185

178

10.11

41.01

46.63

51.12

97.75


16

沈荡小学

7

159

148

8.11

31.76

57.43

39.86

97.30


17

于城小学

7

175

126

11.11

32.54

53.17

43.65

96.83


18

百步小学

7

166

145

4.14

19.31

69.66

23.45

93.10


19

齐家小学

7

70

69

5.80

28.99

56.52

34.78

91.30


20

横港小学

7

178

149

3.36

16.78

75.84

20.13

95.97


21

北原学校

7

62

45

24.44

31.11

42.22

55.56

97.78


22 

汇总

7

3844

3550

12.39

36.70

47.83

49.10

96.93


 


终审:县教育网信息管理员
安徽彩票-首页
安徽福彩官网_首页
<listing id="v1rdl"><ins id="v1rdl"><span id="v1rdl"></span></ins></listing>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><listing id="v1rdl"></listing></strike></var>
<cite id="v1rdl"><video id="v1rdl"></video></cite>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><thead id="v1rdl"></thead></strike></var> <menuitem id="v1rdl"></menuitem>
<var id="v1rdl"><strike id="v1rdl"><listing id="v1rdl"></listing></strike></var>
<cite id="v1rdl"><video id="v1rdl"><thead id="v1rdl"></thead></video></cite>
<var id="v1rdl"></var><var id="v1rdl"></var>
<cite id="v1rdl"></cite>